Бизде кардарлар үчүн ар дайым ийкемдүү арзандатуулар системасы каралган. Ошондой эле каалаган килемиңизди сатып алып, анын акчасын бөлүп төлөсөңүз да болот. Ал үчүн шарттар:

Паспорт (Бишкек шаарында катталган болушу керек). Эгер башка аймакта катталган болсоңуз Бишкек шаарында каттоодо турган кепил менен келсеңиз болот.
Алгачкы төлөм катары товардын жалпы суммасынын 30% - 50% ын төлөнөт ( калган акысы белгиленген убакытка чейин ай сайын төлөнүшү керек).